Om Utklippan
Vy från fyren

Välkommen

till

Utklippan

solnedgång sett från fyren

 

 

Utklippan är Sveriges sydostligaste ögrupp och består av öarna Norraskär och Södraskär. Södraskär är även fyrplats. Ögruppen, som tillhör Torhamns socken och Karlskrona kommun i Blekinge, är sedan 1988 naturreservat.

På Utklipporna rastar stora mängder flyttfåglar under vår och höst. Fågelstudier bedrivs på öarna, bland annat genom ringmärkning av fåglar.

Havsmiljön kring öarna är genom sin orördhet av stort marinbiologiskt värde. De exponerade marina områdena har en väl utvecklad vegetation av blås- och sågtång. Gråsäl ses ofta vila på Degerhuvudet och klipporna där omkring och ibland även knubbsäl

Utklippornas hällkar med mer eller mindre bräckt vatten leker flera groddjursarter. Vanligast är den grönfläckiga paddan som numera bara finns på Utklipporna och på några få platser i Skåne. Även den sällsynta strandpaddan (stinkpaddan), vanlig padda, åkergroda och långbensgroda finns här.

Hamnen

Hamnen 2,5 m

Sjökort 819 SW, 821 SE

55°57,3 N 15°42,3 E

 

Gästplatser:30

Förtöjning:långsides

Avgift:

<